/Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển Thực Tập Sinh Ngành Luật

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Luật được tiếp xúc môi trường làm việc thực tiễn. Văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Trung tuyển dụng thực tập sinh ngành Luật với các yêu cầu sau: 1. Vị trí: Thực tập sinh 2. Yêu cầu tuyển dụng: - Sinh viên luật đang học năm [...]