Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà không phải là người khiếu nại, người bị khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ.

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Ví dụ:

  • Khiếu nại quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.
  • Khiếu nại quyết định xử phạt hành chính buộc thôi việc cán bộ.
  • Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  • Khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
  • Khiếu nại về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.
  • ….

Văn phòng luật sư Long & Cộng sự thực hiện các dịch vụ khiếu nại – khiếu kiện quyết định hành chính bao gồm:

  • Đảm nhiệm vai trò tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến khiếu nại hành chính.
  • Soạn thảo văn liên quan đến việc khiếu kiện hành chính.
  • Tham gia tố tụng giải quyết các khiếu kiện về quyết định hành chính.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN QUỐC TRUNG

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH NHIỆT TÌNH VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

0918.50.70.70 – (028) 3500.1983

Hoặc gửi Email yêu cầu dịch vụ tới: info@vanphongluatsu5.com