Luật Doanh Nghiệp 2014 Và Những Điều Bạn Nên Biết

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 đã được phổ biến tới các doanh nghiệp. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp 1999”, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai, thể hiện đúng [...]