/Tag:luật doanh nghiệp 2014

Con Dấu Doanh Nghiệp Để Những Cải Cách Không Bị Vô Hiệu Hóa

Các Bộ, ngành chỉ cần sửa thông tư công bố bộ thủ tục hành chính, trong đó kèm điều kiện các hồ sơ, giấy tờ phải được đóng dấu là ý tưởng cải cách về con dấu doanh nghiệp sẽ vô hiệu… Với mục đích tạo hành lang pháp lý ngày càng thông thoáng hơn [...]

Luật Doanh Nghiệp 2014 Và Những Điều Bạn Nên Biết

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 đã được phổ biến tới các doanh nghiệp. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp 1999”, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai, thể hiện đúng [...]