/Tag:kết hôn với người nước ngoài

Thủ Tục Kết Hôn Với Người Nước Ngoài

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài: Đối với thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài, cả hai bên (nam – nữ) đăng ký kết hôn phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công [...]

Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài

Văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Trung chuyên tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài với cam kết thành công và nhanh chóng. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài áp dụng đối với những trường hợp sau: Giữa công dân Việt Nam với người nước [...]