Văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Trung hiểu rõ giá trị lớn lao của những ý tưởng sáng chế. Và để giúp chủ nhân những ý tưởng bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, chúng tôi mang đến dịch vụ tư vấn luật pháp về việc đăng ký sáng chế một cách uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất.

Chúng tôi chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký sáng chế như:

  • Tư vấn về thành phần hồ sơ đăng ký sáng chế.
  • Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.
  • Tư vấn về quyền khiếu nại đối với hành vi xâm phạm bản quyền sáng chế.
  • Tư vấn về cách thức giải quyết đối với sáng chế.
  • Và bất cứ nội dung nào mà quý khách có yêu cầu tư vấn.

Trình tự thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế tại Văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Trung:

  • Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế.
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế.
  • Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
  • Theo dõi trả lời các công văn, ý kiến phản đối, hỗ trợ tiến hành các thủ tục: gia hạn, chuyển nhượng, xử lý vi phạm sáng chế.